Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Σεπτέμβριος, 2011

Δημόσιος....Υπάλληλος...??......-Κούρεμα ...με την ..."ψιλή"

Εικόνα
Στην περιστολή δαπανών μέσω της ανακατανομής του προσωπικού και της εφαρμογής απλοποιημένου συστήματος αμοιβών στο Δημόσιο προσανατολίζεται η Κυβέρνηση. -Ορκίζομαι..να φυλάττω  Πίστη ...στα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις της  νέας.. σταδιακής μου... "εξέλιξης" Ο σχετικός σχεδιασμός που θα αποτυπωθεί τον Οκτώβριο στο προσχέδιο του Προϋπολογισμού 2011 ουσιαστικά οδηγεί στην θεσμοθέτηση κλαδικών μισθολογίων στον δημόσιο τομέα και στην εξοικονόμηση πόρων μέσα από την κατάργηση δεκάδων ειδικών επιδομάτων. Η Κυβέρνηση θα παρουσιάσει ένα αναλυτικό σχέδιο δράσεως για την ολοκλήρωση και εφαρμογή ενός απλοποιημένου συστήματος αμοιβών που θα καλύπτει τους βασικούς μισθούς και τα επιδόματα και θα οδηγεί σε ένα καθεστώς όπου η αμοιβή θα αντανακλά την παραγωγικότητα και τα καθήκοντα του κάθε υπαλλήλου. Σήμερα οι αμοιβές των πολιτικών υπαλλήλων ανέρχονται σε 13 δισ. ευρώ. Ο βασικός μισθός είναι μόλις 7 δισ. ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσό 6 δισ. ευρώ, αποτελείται από επιδόματα. Σ