Αναρτήσεις

Εμφάνιση αναρτήσεων με την ετικέτα Τώρα... και οι Κλόουν ...κάνουν εγκλήματα...

Τώρα... και οι Κλόουν ...κάνουν εγκλήματα...

Απολύτως σοβαρά
                                      του Μαρμπα Γιάννη του  ψαρά
                     Κάνουν... και ... οι...Κλόουν ....Εγκλήματα....!    Κάπου κάποιοι κάποτε...έλεγαν πως τον Θεό τον πλησιάζεις....μόνο στα εικονοστάσια....στις καλές πράξεις...και στις προσευχές....!    Κάποιοι αντίθετοι...στου Πραγματισμού...και μαθηματικού λογισμού την σφαίρα , αναλώθηκαν να αποδείξουν ότι...ο θεός, κρύβεται στην ύλη, τους απαράβατους φυσικούς νόμους και την αδιατάρακτη εξελικτική πορεία...των μετασχηματισμών....!     Υπήρξαν και οι ενδιάμεσοι....αυτοί που πίστευαν ...ότι τα δύο προηγούμενα φιλοσοφικά ..θεωρητικά κέντρα , είχαν αναπόδεικτες...ακρότητες.      Οι "αναζητήσεις"..κάπου σταματούσαν ....χωρίς κάποτε...στον κύκλο ζωής της ανθρώπινης παρουσίας οι Θιασώτες  της κάθε θεωρίας..,να τον βρουν ...να του σφίξουν το χέρι....να του πουν πόσο δίκιο είχαν στα ... πιστεύω τους... και  τα αυταπόδεικτα αποτελέσματα των ευεργετημάτων που απολαμβάνουν από την...συνεχή ...και παρεξηγημέ…