Αναρτήσεις

Εμφάνιση αναρτήσεων με την ετικέτα Είθε....τούτες τις ...ώρες....

Είθε....τούτες τις ...ώρες....

Εικόνα
    <<.....       Δολίων... άξαρσθαι, ...μυρίων....έπονται ..προς  αλλήλους...συμβείν!!!...>>
          Εμείς οι Χριστιανοί της οικουμένης...και ιδιαίτερα.. σαν φίλοι και σαν.. Έλληνες..παραδοσιακοί προς τους Άραβες..και Ασιάτες...Από τα βάθη των αιώνων...          Είμαστε περίλυποι και δηλώνουμε την Ιερή αγανάκτηση ..μας με βάσει το τελευταίο συμβάν απαγωγής την Καλογραιών από το μοναστήρι της Συριακής Πόλης         Από  φανατικά Ισλαμικά  Στοιχεία...καθώς επιχειρούν  ακραία..με απαγωγές κλπ επιλογές βίας...,σε φιλήσυχους και ταγμένους στο θεό..ανθρώπους. Επειδή αυτό που επιδιώκουν κι  επιχειρούν αντίπαλες.. παραστρατιωτικές ομάδες...ως μέσο τρομοκράτησης...και πόλωσης...των αντιθέσεων,των δύο μεγάλων ανά τους αιώνες Θρησκειών....         Ουδόλως εξυπηρετεί...τούτους τους δύσκολους καιρούς...που υποφέρουν.. οι Λαοί μας...να προσβάλλονται ..οι εκπρόσωποι των Θρησκειών μας.        Περιμένοντας τα Χριστούγεννα...ανάμεσα στο πλήθος των Ευχών...είθε...και μέσα απο τα Παραμύθια...που…