Αναρτήσεις

Εμφάνιση αναρτήσεων με την ετικέτα η σφαγή των Αμνών...

η σφαγή των Αμνών.....

Πάσχα Κυρίου ...Πάσχα...!!!

Η μεγάλη εορτή πλησιάζει...
Το Άγιο Πάσχα...συνυφασμένο με την αναγέννηση της φύσης και της ζωής...αναδυόμενο..μέσα από τις ευωδιές...των λουλουδιών των βουνών και του κάμπου,όπου μαζί και  με άλλα...θαυμαστά...της ζωής και της φύσης...που συν τελούνται... επαναλαμβανόμενα, με ακρίβεια στο βάθος των αιώνων, και την καθιστούν  αειφόρο.
Μεταξύ  λοιπόν αυτών και άλλων ,περνά και  τα αισιόδοξα μηνύματα της συνειδητής λογικής σκέψης,και των εργαλείων αυτής, όπως  την κατέχει και  δι αυτών λειτουργεί το πλέον εξελιγμένο είδος,της,δηλαδή..η πρώτη,..η παλαιά.., και η σύγχρονη  κοινωνία των Ανθρώπων.
Μερικά από αυτά ..απλοϊκά ... ευκόλως ανακληθέντα...και πολλαπλώς χρείζοντα δια τας θεραπείας των αναγκών, όπου η πολυπλοκότητα των προβλημάτων  στην ειρηνική συνύπαρξη των Λαών της , για  κάποιες φορές τα καθιστά..άμεσα αναγκαία.
Μερικά ...είπαμε....γιατί υπάρχουν πολλά....και ίσως χρειάζονται ακόμη πολύ  περισσότερα που πρέπει να αναζητήσει  η Ανθρωπότητα στον σύγχρονο ...…