Αναρτήσεις

Εμφάνιση αναρτήσεων με την ετικέτα Της Δικαιοσύνης ...κρίση νοητή....

Της Δικαιοσύνης ...κρίση νοητή....

Εικόνα
Ένα από τα  μεγαλυτερα σφάλματα που πρόκειται να συμβούν από τις  ζητούμενες...νέες ρυθμίσεις της πάρα κάτω απόφασης , με συνέπειες ίσως τραγικές στην λειτουργία του Δημοσίου Τομέα...και καλό είναι να το δουν και μελετήσουν... πιο εμπεριστατωμένα... 1) Τα πιο πολλά άτομα έχουν αποκτήσει εμπειρία στο αντικείμενο και την πρόσβαση στην Ηλεκτρονική ...διαδικασία ...και την διεκπεραίωση εξυπηρέτησης του Κόσμου ...και αυτό δεν περνάει ...αδιάφορο...με άλλα λόγια ...! Είναι τα άτομα που έχουν πάρει για μεγάλο χρονικό διάστημα.. το βάρος εξυπηρέτησης του "γκισέ"...και η δοκιμασία αυτή ως ευδόκιμος ,είναι το.... ατού και μεγαλύτερο προσόν στον προσωπικό φάκελο του Υπαλλήλου. 2) Τα περισσότερα από αυτά έχουν πτυχία γνώσης και  χειρισμού ηλ.υπολογιστή, και μπορούν να συμβάλλουν στην Γενική αναβάθμιση των προγραμμάτων που θα εκσυγχρονισθούν. 3) Είναι Νέοι Άνθρωποι... μάχιμοι...που προσπαθούν ..να στήσουν την συνέχεια  για το σκηνικό μίας οικογένειας..που δυστυχώς διαλύεται.., και ορθώς και …