Αναρτήσεις

Εμφάνιση αναρτήσεων με την ετικέτα Η αναδρομική ισχύς...του παρόντος....

Η αναδρομική ισχύς...του παρόντος....

   Τίμια ...και ....Σοβαρά..!                                                                                                   του Μπαρμπα Γιάννη του ψαρά...
Νέο σχοινί...γαϊτάνι...... και αυτό των καιρών ...ανάθεμα..που ...θέλει... " ξεμάτιασμα "! Αφορά αυτούς που δικαιούνται....τα συμφωνηθέντα,  και ...δικαίως.... απαιτηθέντα...ανταλλάγματα...και όσους προσφέρουν  τις υπηρεσίες ,ή παράγουν έργο... Σε αυτή την διαχρονική αξία...έχει στηριχθεί μέχρι σήμερα, το συναλλαγματικό εχέγγυο...μιας εμπορικής συναλλαγής,...κάθε μορφής. Καθώς και κάθε σχέσης στα πλαίσια των Νόμων,...και των συμφωνιών, μεταξύ των συμβαλλομένων ...είτε αυτό είναι κράτος, είτε Ιδιότης εργοδότης.... Αλλά και ...αυτοί ακόμη οι Εργαζόμενοι.... Όπως επίσης και κάθε...συναλλαγή ,  για το  παρεχόμενο  προϊόν μεταξύ  των ενδιαφερομένων κοινωνικών ομάδων...και των ασφαλιστικών κλάδων  η φορέων σε ότι ωφελεί , διευκολύνει  τη ζωή , προστατεύει την Υγεία και προάγει την κοινωνική αλληλεγγύη. Ορίζονται τα χρονικά περιθώρια…