Αναρτήσεις

Εμφάνιση αναρτήσεων με την ετικέτα Κωνσταντινούπολη ..η .... Μεγαλοπρεπής...η

Κωνσταντινούπολη ..η .... Μεγαλοπρεπής...

Εικόνα
.


  Ένα στιχάκι...σούγραψα.......πως..σε ..ενθυμούμαι.....
Τούτες τις μέρες άνθρωποι τρανοί...      Πεφωτισμένοι και της Τέχνης ...Αφεντάδες... καινούργια   έσυραν...με Τέμπερα γραμμή... στα καλντερίμια σου  να ζούν...  ,
τους Μώλους...τους Οντάδες.....