Αναρτήσεις

Εμφάνιση αναρτήσεων με την ετικέτα Σας..πάω......Μέρος 2ο....

Σας..πάω......Μέρος 2ο....

Εικόνα
    Εύθυμα και σοβαρά.....


Άνοιξε ...η Γαϊτα μου το βήμα...και κοντεύουμε να φτάσουμε τον κάβο Πετρίτη...
-Λύσε  Μάϊ  Φρεεντ,  το φλόκο....!.. φωνάζω σε κάποιον που καθόταν αναπαυτικά , στον μπροστινό πάγκο, και του δείχνω το σκοινί ..με το ναυτικό κόμπο που έπρεπε να λύσει ...για να ανοίξει το Φλόκο , εκείνο το πλωρηαίο κόκκινο πανί.....
  Σαν το κοιτάζεις από τη στεριά μοιάζει πανόραμα  να φουσκώνει ημικύκλια..το Αρμενάκι...και το καΐκι  από μακρυά να κλέβει καρδιές...!
 Κατάλαβε και Προθυμοποιήθηκε...λες και περίμενε μια προσταγή....και της ανάγκης το ζητούμενο... για να μου δείξει τη χαρά στη τέχνη της Ναυτοσύνης...που του έτυχε...μαζί μου σαν πρωτόμπαρκος...!
-Για έλα εδώ εσύ μωρέ...με κάποιον μου φέρνεις...! .που σε έχω δει..Σουλατσάρεις στην Αίγινα..?
 -..<<Ik bengefascineerd doorGriekenland, kapiteinin jecommando's.>>..(Είμαι....γοητευμένος  με την Ελλάδα...Καπετάνιε ...στις προσταγές σου!.)....Μου απαντάει..με χιούμορ!
 -Ρε Δραγουμάνε...τι λέει τούτος..?..με βρίζει.…